De Elan 25 2.1 is een zeer geavanceerde luchtverwarmer waarbij bijzondere aandacht is besteed aan een minimaal energieverbruik.

Een toestel uit de  Elan serie is een indirect gestookte  luchtverwarmer en is geschikt voor installaties waarbij warmwater aanbod aanwezig is.

Ook is het toestel geschikt voor stadsverwarming.

Het opgenomen elektrische vermogen wordt sterk gereduceerd doordat er gebruik gemaakt wordt van een gelijkstroom-ventilator. Deze ventilator heeft een hoog elektrisch rendement onder alle gebruiksomstandigheden.

Er bestaat de mogelijkheid de elan luchtverwarmer te combineren met de warmteterugwinunit renovent Excellent of Renovent Elan.

De luchthoeveelheid wordt automatisch aangepast aan de uitblaastemperatuur van het toestel. Dit alles zorgt voor een zeer gelijkmatige ruimtetemperatuur, waardoor een perfect binnen klimaat wordt gerealiseerd.

Af fabriek worden de toestellen altijd geleverd in Downflow uitvoering!
Door de installateur is op eenvoudige wijze het toestel aan te passen naar een Upflow uitvoering.
Het toestel is standaard voorzien van een vorstbeveiliging , Deze zorgt ervoor dat de warmtewisselaar niet kan bevriezen.
Het toestel wordt stekkerklaar afgeleverd. het toestel moet bij plaatsing worden verbonden met de systeemluchtkanalen, de condensafvoer (indien van toepassing bij een gemonteerde Renovent) en het elektriciteitsnet.
Er bestaat de mogelijkheid om een separate ventilatieschakelaar aan te sluiten. Met deze schakelaar kan men het toestel in  4 verschillende situaties schakelen..

Omschrijving
De Elan is een geavanceerde luchtverwarmer waarbij bijzondere aandacht is besteed aan een minimaal energieverbruik.
Een besturingsunit met een microprocessor regelt en controleert de veilige werking van het toestel.

De systeemventilator zal traploos meer of minder lucht transporteren, afhankelijk van de uitblaastemperatuur van het toestel. De installateur kan de minimale en maximale luchtdebiet instellen met het bedieningspaneel evenals de luchtdebiet voor koeling.

Vorstbeveiliging;
Om invriezen van de warmtewisselaar bij zeer lage buitentemperatuur te voorkomen is het elan toestel uitgevoerd met een vorstregeling. De uitblaastemperatuur sensor meet de temperaturen op de warmtewisselaar. Wanneer de temperatuur daalt onder de bij stap nr. 10 ingestelde limiet 1, wordt uitgang (G) niet meer actief en wordt uitgang (H) bekrachtigd. De systeemventilator blijft nog wel draaien en hierdoor blijft  ventilatie  gehandhaafd. Daalt de temperatuur onder de bij stap nr. 11 ingestelde limiet 2 dan wordt ook de systeemventilator uitgeschakeld. Wanneer de temperatuur weer stijgt op de warmtewisselaar wordt de regeling van de Elan automatisch weer actief.
 
Onderhoud door gebruiker
Het onderhoud voor de gebruiker is beperkt tot het periodiek reinigen van het filter.
Afhankelijk van de vervuiling wordt geadviseerd iedere maand het filter te controleren en te reinigen.
Als het filter vuil of beschadigd is, dient deze vervangen te worden.
In elk geval het filter minimaal 1x per jaar vervangen.
Het toestel mag niet zonder filter worden gebruikt.
  
Onderhoud installateur
Het onderhoud door de installateur dient eenmaal per jaar
plaats te vinden.