Brink Allure "directgestookt"

    Brink Elan "indirectgestookt"

 
Verschil direct- en indirect gestookt
 

Wat is nu het verschil tussen Direct gestookt en Indirect gestookte luchtverwarmers.
 
Direct gestookte luchtverwarmers;
In het algemeen zijn direct gestookte luchtverwarmers een stuk groter dan CV-ketels. Direct gestookte luchtverwarmers zijn er alleen in staande uitvoering. Aan luchtverwarmers zijn vrij grote kanalen voor de verwarmde en de retourlucht aangesloten.
Direct gestookte luchtverwarmers worden direct verwarmd door de thermostaat aangestuurde gasbrander en stuwt de aangezogen retourlucht via een systeemventilator rechtstreeks over de RVS warmtewisselaar de verdeelkast in [warmeluchtkast] vandaar wordt de warme lucht naar de diverse aftakkingen in het kanalensysteem getransporteerd waar het uiteindelijk via de toevoerroosters in de diverse vertrekken wordt ingeblazen.

 
Indirect gestookte luchtverwarmers;
Bij indirect gestookte luchtverwarmers wordt met bijvoorbeeld een CV-ketel water opgewarmd en dit warme water wordt naar een warmtewisselaar gevoerd waarmee lucht wordt opgewarmd. [vergelijkbaar met een radiateur in een auto waarook de lucht doorheen wordt geblazen waardoor u verwarmde lucht krijgt]
Deze verwarmde lucht wordt dan met een systeemventilator door een kanalenstelsel naar de vertrekken getransporteerd. De warmtewisselaar is ongeveer zo groot als een CV-ketel en is aangesloten op een tweetal leidingen [aanvoer en retour van CV-water] en een stelsel van luchtkanalen.

  
Vraag van u als klant?
 
Kan ik een Intergas Kombi Kompact HRE probleemloos combineren met:
 
Vloerverwarming
Moderne vloerverwarming is probleemloos toe te passen met de meeste HR-ketels. Anders is het met een oud vloerwarmingssysteem dat gebruik maakt van zwarte tyleen buizen. Dit type vloerverwarming werd een aantal jaren veelvuldig toegepast. Deze buizen laten echter zuurstof door (zuurstof diffusie) waardoor de aluminium en rvs warmtewisselaars van cv-ketels op termijn kunnen worden aangetast. Hierdoor moet vaak een extra scheiding worden aangebracht tussen het systeem van de vloerverwarming en de cv-installatie. Bij de Intergas Kombi Kompakt HR(E) en Prestige HR-ketels is het treffen van een dergelijke voorziening overbodig omdat de unieke dubbel HR warmtewisselaar waterzijdig van koper is. Daarom zal de warmtewisselaar niet worden aangetast door het zuurstof vanuit de vloerverwarmingen is een extra scheiding niet nodig. Hiermee bespaart u aanzienlijk in de installatiekosten. Kortom: een HR-ketel van Intergas is op elke vloerverwarming aan te sluiten.

Voor een goede werking van de warmtapwatervoorziening mag er geen ongewenste circulatie door het toestel zijn door een tweede pomp in het cv-circuit. Sluit een vloerverwarming indirect hydraulisch neutraal aan, of voorzie het circuit van een elektrische afsluiter of terugslagklep die doorstroming door het toestel voorkomt als er geen CV-warmtevraag is.


Indirect gestookte luchtverwarmer
De Kombi Kompakt HR(E)-toestellen kunnen ook worden toegepast in combinatie met een indirect gestookte luchtverwarmer (bv. Brink type Elan). De toestellen zijn geschikt om verse ventilatielucht van buiten enkele graden na te verwarmen: dit garandeert een minimale inblaas temperatuur. Deze regeling wordt kortweg MIT genoemd. De regeling kan met een externe schakelaar in- en uitgeschakeld worden.

Zonneboiler
De Kombi Kompakt HR(E)-ketels kunnen eenvoudig zorgen voor het naverwarmen van uw zonneboiler. Alle Kombi Kompakt HR(E)-toestellen zijn voorzien van NZ-label: geschikt voor “Naverwarming Zonneboiler”. De collectoren verwarmen het water in de zonneboiler. In de winter of bij minder mooi weer zal de watertemperatuur niet altijd voldoende zijn. De Kombi Kompakt HR-ketel kan er voor zorgen dat het water dat door de zonneboiler wordt geleverd, wordt naverwarmd als de tapwater temperatuur onder de 60°C is. Als het water uit de zonneboiler wel op temperatuur is, komt de cv-ketel niet in bedrijf. Voor het aansluiten van een zonneboiler is een aansluitset en een thermostatisch mengventiel nodig. EconVice Nederland kan u adviseren welke zonneboiler het meest geschikt is in uw situatie.

WTW unit
De Kombi Kompakt HR(E)-toestellen kunnen ook worden toegepast in combinatie met een Warmte Terugwin-unit (bv. Brink type Renovent HR). De toestellen zijn geschikt om verse ventilatielucht van buiten enkele graden na te verwarmen: dit garandeert een minimale inblaas temperatuur. Deze regeling wordt kortweg MIT genoemd. De regeling kan met een externe schakelaar in –en uitgeschakeld worden.
 
 

 
 
 

 
.